Digitalt skapar förutsättningar för förtroende

Ett av nyckelbegreppen för oss som jobbar med företagskommunikation, vare sig som konsulter eller på företagen, är förtroende. För att kunna bedriva verksamhet måste företag och organisationer ha förtroende av kunder, medlemmar och intressenter och ärlig och transparent kommunikation är en av stöttepelarna för att bygga och bibehålla detta förtroende.

Vi har förtroende för människor som är som vi

Edelman gör varje år en undersökning kring förtroende, Edelman Trust Barometer, och det är en punkt därifrån som jag tycker är särskilt intressanta och som jag brukar dra upp när jag håller föreläsningar om digital kommunikation:

När det gäller talespersoner för olika företag så är förtroendet för VD:ar mycket lägre än förtroendet för experter, vanliga anställda och ”a person like myself”. Man litar alltså mer på någon som antingen har en djup och erkänd expertis inom branschen eller någon som man kan identifiera sig med, någon som en själv – än vad man litar på ledningen.

Och här kommer ju digital kommunikation in. Ett företags VD har ju tillgång till bäst placerade puffen på företagswebbplatsen om så önskas, hen kan citeras i vilket pressmeddelande som helst och är gärna intervjuobjekt för journalister i affärspressen. Men det är på de digitala sociala arenorna som dessa övriga talespersoner har möjlighet att ta plats – expertbloggar, deltagande på branschspecifika forum, de ”vanliga människorna” man möter på ett företags kundtjänst på Facebook.

Det är alla dessa sammantaget som bidrar till att skapa förtroendet och skillnaden mot de flesta VD:ar är att de pratar med dig, inte till dig.

Tips 10 i serien 100 tips för digital företagskommunikation:

Använd digitala kanaler för att låta experter och ”vanliga” anställda (”a person like myself”) få spelrum och föra dialoger med kunder och intressenter. Om dessa personer har möjligheten att vara öppna och transparenta så ökar det också förtroendet för er organisation och bransch.

/Sara

En kommentar

  1. Pingback: Har förtroendet för sociala medier minskat? |Sara Hernandez

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>