Utmaningar inom digital företagskommunikation – alla måste tänka digitalt

Igår skrev jag ett inlägg om hur man bör göra ett business case av företagswebbplatsen för att äska mer resurser. Vi kan se att det finns en trend av att mindre dedikerade resurser finns för digital företagskommunikation.

Tips 49 i serien 100 tips för digital företagskommunikation

Kan man få mer dedikerade resurser till den digitala företagskommunikationen så är ju det jättebra, men man måste också arbeta för att göra de övriga medarbetarna på företagskommunikationssidan mer digitala. Först och främst cheferna inom discipliner som IR, Press/media, hållbarhet måste idag ha en förståelse kring och intresse för digital kommunikation. Om de inte har den kompetensen så bör de omge sig med medarbetare som har det. Alla som jobbar med kommunikation måste tänka digitalt!

Sara

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>