Utmaningar inom digital företagskommunikation – minskade resurser

Enligt KW Digital Web Management Report 2014 där vi gjort en undersökning bland web managers så ökar kraven på digital kommunikation, samtidigt som resurserna i form av dedikerad personal minskar.

En tredjedel av företagen har enbart en dedikerad person som jobbar med företagswebbplatsen och trenden tyder på att man satsar mindre resurser på företagswebb och digital företagskommunikation.

employees working with corporate website

Samtidigt ökar engagemanget från ledningshållet vilket är positivt. 46% av ledningen är delaktiga i att sätta mål och visioner för företagets digitala kommunikation. Men å andra sidan är det 24% som är måttligt intresserade.

senior management involvement

Tips 48 i serien 100 tips för digital företagskommunikation

Så – det ställs större krav på digital företagskommunikation, men de dedikerade resurserna ökar inte. Hur kan man komma runt detta?

För det första måste det finnas en intern förståelse för vikten av företagskommunikation och hur det digitala landskapet har förändrat saker och ting. Idag är de digitala kanalerna navet i vår kommunikation allt samlas på ett och samma ställe – företagswebbplatsen. Det är här man får åtkomst till årsredovisningen och finansiell information. Det är här man som arbetssökande kommer och skapar sig en bild av hur det skulle vara att jobba på företaget. Det är hit man som engagerad konsument kan gå för att få reda på huruvida företaget värnar om miljön på ett tillfredställande sätt. Det är även hit man går för att få en helhetsbild av företaget – här ska man kunna räkna med att information om verksamheten, adresser till kontor, kontaktuppgifter och de senaste nyheterna ska finnas.

Gör ett business case av företagswebbplatsen för att visa på vikten – hur många besökare har man varje månad, var går besökarna. Hur många söker jobb direkt på webbplatsen och vad innebär det för besparingar på rekryteringsbudgeten. Hur många laddar ner årsredovisningen som pdf- kan man kanske minska tryckkostnaderna inför nästa år genom att trycka en mindre upplaga.

En annan aspekt är vilka personers informationsbehov täcks upp av företagswebbplatsen. Vi ser i undersökningar att många medarbetare använder sig av den egna företagwebbplatsen för att söka information. Om intranätet har blivit eftersatt är det här man hittar informationen.

Ta fram konkreta siffror, statistik samt resultat från användarundersökningar för att bygga ett business case. Argumentera för varför man bör satsa mer på digital företagskommunikation och vad företaget kommer att vinna på det. Förhoppningsvis inser ledningen att framtiden är digital och ju tidigare vi börjar dedikera resurser åt det digitala hållet desto bättre rustade är man.

Sara

 

En kommentar

  1. Pingback: Utmaningar inom digital företagskommunikation - alla måste tänka digitalt |Sara Hernandez

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>