Kategori: LinkedIn

Welcome talent

14/100 digitala initiativ som gör världen bättre: LinkedIns Welcome Talent

Många har engagerat sig på olika sätt för att nyanlända till Sverige ska komma in i arbetslivet på olika sätt. Exempel på det är LinkedIn som lanserade Welcome talent för några veckor sen. Syftet är att koppla samman företag med potentiella praktikanter som letar efter en praktikplats (där svenska inte är ett krav). Genom att företagen går med på kampanjen #welcometalent visar man också att man är mottaglig för att ta in nyanlända som kanske inte alltid har den enklaste vägen in på arbetsmarknaden.

På landningssidan för Welcome Talent finns också en del praktiska tips för den som söker praktikplats, bland annat om hur arbetsmarknaden i Sverige funkar och hur man skapar ett bra CV på LinkedIn.

Ambitionen med Blogg100 2016 är att skriva om 100 initiativ som kretsar kring att göra världen bättre med hjälp av digital kommunikation eller digitala medel. Startups, social good initiativ, Facebooksidor för volontärer, kreativa insamlingsmetoder, crowdsourcing, crowdfunding med mera.

Så får Skanska 1000 nya följare på LinkedIn varje vecka

Idag tar jag den enkla vägen i bloggandet och helt sonika länkar vidare till en artikel min kollega har skrivit: Skanska gets 1000 new followers on LinkedIn – every week.

skanskalinkedIn

Tips 32 i serien 100 tips för digital företagskommunikation:

Inspireras av hur Skanska hanterar LinkedIn:

– De har tydliga mål med sin LinkedIn-nävaro: att stärka varumärket och attrahera arbetssökanden.

– De har valt en centraliserad lösning på LinkedIn vilket gör det enkelt för redaktörer att lägga upp innehåll och göra uppdateringar.

– De använder sig av målgruppsinriktade inlägg för att kunna posta på lokala språk till olika marknader.

– De fokuserar på dialog – de refererar till följarna som en ”community” och vill få igång konversationer.

– De sätter KPI:er och har en process för månadsvis uppföljning.

Läs hela intervjun (på engelska), besök Skanska på LinkedIn.

/Sara