Taggad: förtroende

Så skapar du förtroende genom digital kommunikation

Tips 96 i serien 100 tips för digital företagskommunikation

Fortsätter på gårdagens tema: öka förtroendet genom digital företagskommunikation.

3 tips för hur man åstadkommer detta.

1. Företagswebbplatsen är den allra viktigaste källan till information om ett företag. Denna ska vara lättillgänglig, användarvänlig, uppdaterad och kommunikativ. Design och funktion är också viktigt. En modern webb reflekterar ett modernt företag. Innehållet ska vara heltäckande och informationen ge en korrekt bild av företaget för värdering och bedömning.

2. Lyft fram tongivande individer. De som kan och vill kommunicera digitalt. Oavsett om det är VD:n, expertbloggare eller kundservicepersonal. Trovärdiga äkta människor som kommunicerar med intressenter och kunder i digitala kanaler skapar förtroende för företaget i förlängningen.

3. Använd sociala medier och svara på kritik och frågor på dessa kanaler.

Sen spelar det ingen roll hur man kommunicerar, hur mycket innehåll man spottar ur sig, vilka kanaler man har och hur många bloggande talespersoner – om man inte gör bra saker, är en bra samhällsmedborgare och tar ansvar så kommer man vara rökt förtroendemässigt ändå.

Sara

Digital kommunikation är en fråga om förtroende

Tips 95 i serien 100 tips för digital företagskommunikation

Igår skrev jag ett blogginlägg på Springtimes blogg som handlade om varför digital företagskommunikation är viktigt. En av skälen jag tog upp var att det handlar om förtroende. Här tänkte jag utveckla den tanken en aning.

Enligt Mats Hallvarsson (en av grundarna till Hallvarsson & Halvarsson) kan man bygga förtroende genom kommunikation, och förtroende grundas på fyra huvudfaktorer:

  1. Kompetens
  2. Legitimitet, det vill säga hur företaget följer regler och lagar, men även samhällets spelregler
  3. Transparens
  4. Välvilja

Alla dessa faktorer är sådana som man med hjälp av digital kommunikation kan förtydliga, förmedla och förklara.

Kompetens

Det förtroende man har för ett företag påverkas av hur man uppfattar företagets kompetens och expertis inom sin bransch och gällande sina tjänster och produkter. Genom att släppa fram expertbloggare, satsa på kvalitativt digitalt innehåll och ständigt informera, utbilda och inspirera sina kunder via digitala kanaler bidrar man till att uppfattas som en kompetent aktör.

Legitimitet

Här har företagswebbplatsen en enormt viktig roll att fylla, det är här man redovisar för hur man lever upp till både officiella lagar och regler men också saker som certifieringar och standards av olika slag.

Transparens

De som tillämpar digital kommunikation som den bör tillämpas – genom ständigt uppdaterat innehåll, relationsbyggande, interagerande och bemötande av intressenter – blir by default transparenta.

Välvilja

Även här kan man genom sina digitala kanaler och innehåll visa på vilket typ av företag man är och hur man ser på hållbarhet och den större rollen man har i samhället.

Så satsa på digital företagskommunikation, uppdaterat värdefullt innehåll och transparenta dialoger med era intressenter och kunder för att skapa förtroende för ert företag.

Sara

 

Har förtroendet för sociala medier minskat?

Igår skrev jag ett inlägg och propagerade för att företag och organisationer bör använda sig av digitala kanaler för att öka förtroendet.

Hur står det då till för förtroendet för sociala medier i vårt land? Medieakademin släppte ju sin Förtroendebarometer häromdagen och genast slogs världsnyheten upp i Dagens Media:

Förtroendet för de sociala mediejättarna i den angivna gruppen (16-29 år) har således omkring halverats på ett år.

Ja, enligt denna rapport har förtroendet för siter som Facebook och Twitter gått ner. Det finns ingen förklaring i rapporten, men jag kan tänka mig att det är saker som den ökande reklamen, rapporter om NSA-övervakning och annat som gör att man tappar förtroendet för plattformarna i sig och företagen som driver dem. Jag är inte ensam i dessa funderingar, Kreafonbloggen har också skrivit ett inlägg om otydligheten kring vad som menas med att sociala medier har lågt förtroende.

fortroendebarometern

Twitter uppges ha lägre förtroende än t.om. SD. Bild lånad från Medieakademien.se.

Men detta betyder inte att alla källor som finns på sociala medier har fått minskat förtroende. Det är fortfarande varumärket i sig som är relevant och ”Coca-Cola” på Facebook har nog lika stort eller litet förtroende där som de har på sin egen webbplats eller media i stort. Här är tvärtom en etablerad och kontinuerlig närvaro det som skapar förtroende. Ett officiellt konto som har några år på nacken, många fans eller följare och som har en historik att följa är ju mer trovärdigt än de som har en halvtaskig närvaro där man inte vet om kanalen är officiell eller inte, vem som driver den eller vad syftet är.

Tips 11 i serien 100 tips för digital företagskommunikation:

Företagen bakom de sociala medierna må få minskat förtroende men som aktiv på dessa plattformar kan man som företag ändå bygga sitt förtroende genom sidor, grupper och kanaler däri. Dock kräver det historik, närvaro och en aktiv dialog.

Sara

Digitalt skapar förutsättningar för förtroende

Ett av nyckelbegreppen för oss som jobbar med företagskommunikation, vare sig som konsulter eller på företagen, är förtroende. För att kunna bedriva verksamhet måste företag och organisationer ha förtroende av kunder, medlemmar och intressenter och ärlig och transparent kommunikation är en av stöttepelarna för att bygga och bibehålla detta förtroende.

Vi har förtroende för människor som är som vi

Edelman gör varje år en undersökning kring förtroende, Edelman Trust Barometer, och det är en punkt därifrån som jag tycker är särskilt intressanta och som jag brukar dra upp när jag håller föreläsningar om digital kommunikation:

När det gäller talespersoner för olika företag så är förtroendet för VD:ar mycket lägre än förtroendet för experter, vanliga anställda och ”a person like myself”. Man litar alltså mer på någon som antingen har en djup och erkänd expertis inom branschen eller någon som man kan identifiera sig med, någon som en själv – än vad man litar på ledningen.

Och här kommer ju digital kommunikation in. Ett företags VD har ju tillgång till bäst placerade puffen på företagswebbplatsen om så önskas, hen kan citeras i vilket pressmeddelande som helst och är gärna intervjuobjekt för journalister i affärspressen. Men det är på de digitala sociala arenorna som dessa övriga talespersoner har möjlighet att ta plats – expertbloggar, deltagande på branschspecifika forum, de ”vanliga människorna” man möter på ett företags kundtjänst på Facebook.

Det är alla dessa sammantaget som bidrar till att skapa förtroendet och skillnaden mot de flesta VD:ar är att de pratar med dig, inte till dig.

Tips 10 i serien 100 tips för digital företagskommunikation:

Använd digitala kanaler för att låta experter och ”vanliga” anställda (”a person like myself”) få spelrum och föra dialoger med kunder och intressenter. Om dessa personer har möjligheten att vara öppna och transparenta så ökar det också förtroendet för er organisation och bransch.

/Sara