Taggad: personligt varumärke

19. Reflektion kring att bygga personliga varumärken

Läser på Amandas blogg om vikten av att bygga sitt personliga varumärke. Idag när så mycket av våra liv, jobb, relationer och åsikter ligger ute sökbart på nätet är den bild vi (medvetet eller omedvetet) presenterar av oss själva den vi kan komma bedömas på i olika sammahang.

Å ena sidan ogillar jag lite termen ”personligt varumärke”, det för tankarna allt för mycket till en produkt eller ett företag. För det är ju inte så att vi bara ska värna om vårt personliga varumärke i relation till vår professionella roll utan det ska genomsyra allt i livet, man ska se sig som en produkt som har ett värde. Och det värdet kan delvalveras om man inte sköter sig på rätt sätt. Det finns också en risk att människor blir allt mer likriktade, ingen våga sticka ut, uttrycka annorlunda åsikter eller visa sig sårbar, för det kan påverka det personliga varumärket.

Å andra sidan ser jag på det nu mycket omtalade programmet från Uppdrag Granskning om näthat. Och då tänker jag att det här med personligt varumärke är nått som borde läras ut redan i grundskolan. Då kanske inte unga människor skulle sitta på ett publikt forum som en Facebooksida och med namn och bild kränka och hota andra människor. Jag vet i alla fall att jag aldrig skulle anställa en person som beter sig så på nätet.